Skip to main content

Kthehu pas Dokumentet VNMS

Amendamenti i Dytë për VNMS

Amendamenti i Dytë për VNMS-në e TAP-it përshkruan dy ndryshime në projekt krahasuar me statusin e vitit 2013 (miratimi i VNMS-së dhe data e Lëshimit të Lejes Mjedisore). Ndryshimi i parë ka të bëjë me një rregullim të gjurmës në zonën e Potomit, që ndodhet në pjesën qendrore dhe lindore të gazsjellësit (midis KP 78 dhe KP 86.4). Ndryshimi i dytë i referohet ndërtimit të një rruge të re ndihmëse (AR 460-3). Të dyja ndryshimet janë projektuar për të zvogëluar ndikimin në mjedis dhe komunitet.

VNMS-të dhe raportet përkatëse, të përgatitura nga një ekspert i pavarur mjedisor, theksojnë se këto ndryshime janë në pajtueshmëri të plotë me legjislacionin mjedisor Shqiptar dhe Kërkesat e Performancës së BERZH-it.   

Në Dhjetor 2015, Agjencia Kombëtare Shqiptare e Mjedisit miratoi amendamentin 2 në VNMS-në e TAP-it. Data dhe numri i vendimit mund të gjenden këtu dhe raportet përkatëse VNMS të TAP-it janë të disponueshme më poshtë.

 

ESIA Albania Addendum-October 2015-Potom Re-route [PDF]

shkarko dokumentin (2.99 MB)

Annex 1 Baseline Features Map [PDF]

shkarko dokumentin (2.51 MB)

Annex 2 Field Survey Summary Datasheets [PDF]

shkarko dokumentin (2.4 MB)

Annex 3 Field Survey Notes [PDF]

shkarko dokumentin (106.22 KB)

ESIA Albania Addendum- October 2015 -Access Road 460_3 [PDF]

shkarko dokumentin (3.02 MB)

Annex 1 Baseline Features Map [PDF]

shkarko dokumentin (2.42 MB)

Annex 2 Field Survey Summary Datasheets [PDF]

shkarko dokumentin (2.22 MB)

Annex 3 Field Survey Notes [PDF]

shkarko dokumentin (106.22 KB)