Skip to main content

Dokumentet VNMS

Një VNMS analizon rreziqet dhe mundësitë e lidhura me projektin TAP. Duke marrë në konsideratë efektet e tij mjedisorë, social-ekonomikë dhe ato të trashëgimisë kulturore, VNMS-ja përshkruan se si ndikimet negative do të lehtësohen ose eliminohen duke përdorur teknologji të klasit botëror. Ai gjithashtu përshkruan se si TAP-i do të investojë në projekte sociale dhe mjedisore. 

Ju lutemi të gjeni dokumentet për të gjithë vendet e ndikuara më poshtë. 

 

Scoping Report for the ESIA Greece - West Section (In Greek) [PDF]

Greece

On 7th of June the Trans Adriatic Pipeline (TAP) commenced its Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) process in Greece. The submission of its Scoping Report to the Greek authorities comes after similar moves in Albania and Italy earlier this year and will follow the European Bank for Reconstruction and Development’s (EBRD) guidelines, recognised as the benchmark for international best practice.

shkarko dokumentin (8.14 MB)

Scoping Report for the ESIA Greece - West Section (In English) [PDF]

Greece

On 7th of June the Trans Adriatic Pipeline (TAP) commenced its Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) process in Greece. The submission of its Scoping Report to the Greek authorities comes after similar moves in Albania and Italy earlier this year and will follow the European Bank for Reconstruction and Development’s (EBRD) guidelines, recognised as the benchmark for international best practice.

shkarko dokumentin (6.62 MB)

Non-Technical Summary of ESIA Albania (In English) [PDF]

Albania

As part of its stakeholder engagement activities, TAP is disclosing the contents of the ESIA report to the local communities in Albania. Residents of areas potentially affected by the pipeline are invited to provide their views and comments, which will be incorporated in the project development.

shkarko dokumentin (22.23 MB)

Scoping Report for the ESIA Greece - East Section (In Greek)

Greece

On the 3rd of December TAP submitted its Scoping Report for the planned eastern section of the pipeline in Greece to the Greek authorities. TAP carries out the consultation and disclosure process with relevant stakeholders.

Scoping Report for the ESIA Greece - East Section (In English)

Greece

On the 3rd of December TAP submitted its Scoping Report for the planned eastern section of the pipeline in Greece to the Greek authorities. TAP carries out the consultation and disclosure process with relevant stakeholders.

Scoping Report for the ESIA Albania (In Albanian)

Albania

In April 2011 the Trans Adriatic Pipeline began the formal Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) process, with the submission of the Scoping Report. The document was presented to the Albanian national and regional authorities, as well as to more than 100 other relevant stakeholders.

Scoping Report for the ESIA Albania (In English) [PDF]

Albania

In April 2011 the Trans Adriatic Pipeline began the formal Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) process, with the submission of the Scoping Report. The document was presented to the Albanian national and regional authorities, as well as to more than 100 other relevant stakeholders.

shkarko dokumentin (6.94 MB)

Non-Technical Summary of ESIA Albania (In Albanian) [PDF]

Albania

As part of its stakeholder engagement activities, TAP is disclosing the contents of the ESIA report to the local communities in Albania. Residents of areas potentially affected by the pipeline are invited to provide their views and comments, which will be incorporated in the project development.

shkarko dokumentin (22.61 MB)

ESIA Albania (in Albanian)

Albania

On the 21st of January 2013 TAP officially submitted its Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for the Albanian section of the proposed natural gas pipeline to the National Licensing Centre in Albania. The objective of the ESIA is to assess potential impacts of the pipeline project on the environment, cultural heritage and socio-economic development and to propose measures in order to avoid, reduce or mitigate negative impacts.

ESIA Albania (in English)

Albania

On the 21st of January 2013 TAP officially submitted its Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) for the Albanian section of the proposed natural gas pipeline to the National Licensing Centre in Albania. The objective of the ESIA is to assess potential impacts of the pipeline project on the environment, cultural heritage and socio-economic development and to propose measures in order to avoid, reduce or mitigate negative impacts.