4’900 tuba të gazsjellësit TAP do të transportohen drejt Korçës Skip to main content

Kthehu pas

4’900 tuba të gazsjellësit TAP do të transportohen drejt Korçës

07 dhjetor 2016

 

TAP ka nisur tashmë transportin e 4’900 tubave, kryesisht 18 metra të gjatë, nga sheshi kryesor i magazinimit në Durrës drejt Korçës. TAP po parapërgatit nisjen e punimeve në vitin 2017 për ndërtimin e segmentit lindor të gazsjellësit i cili është afërsisht 86.5 km, ose rreth 40% e gjatësisë së përgjithshme prej 215 km që është seksionit tokësor në Shqipëri.

 

Duke qenë se vetë gjeografia e gjurmës së gazsjellësit është vërtetë komplekse, shkon deri në 1’800 km lartësi në zonën malore të Çorovodës, vëmendje e veçantë i kushtohet sigurisë dhe minimizimit të shqetësimeve për banorët. Përfundimi në muajin nëntor të këtij viti të pjesës së parë të rindërtimit të rrugëve dhe urave ndihmëse në Korçë, krijoi kushtet e nevoshme të sigurisë për realizimin e transportit të tubave.

Gjithashtu, kontraktori i TAP, i cili është përgjegjës për transportin, në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë kanë ndërtuar një strategji të përbashkët për shmangien e shqetësimeve dhe krijimin e trafikut. Një Task Force me oficerë policie është ngritur dhe është trajnuar për të shoqëruar kamionët e tubave nga sheshi kryesor i magazinimit deri në shesh-magazinimet lokale pranë korridorit të ndërtimit.

Deri më sot, kanë mbërritur rreth 65% e 13’000 tubave që do të përdoren për segmentin tokësor të gazsjellësit TAP në Shqipëri. Rreth 4’000 tuba janë transportuar në zonën e Fierit, 300 në zonën e Beratit dhe 300 janë transportuar drejt Korçës. Kontraktori i TAP, Spiecapag, ka zgjedhur si partner dhe nënkontraktor për kryerjen e transportit shoqërinë shqiptare Diamant.