Skip to main content

Procesi i Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social i TAP-it në Itali

Në shtator të 2014-ës, Ministri Italian i Mjedisit nënshkroi Dekretin e përputhshmërisë mjedisore të dorëzuar nga Trans Adriatic Pipeline AG (TAP) për pjesën italiane të gazsjellësit.

Gjatë të gjithë procesit të VNMS-së, si pjesë e angazhimit të projektit në lidhje me standardet më të larta ndërkombëtare, TAP-i, ka vazhduar të këshillohet gjerësisht me popullatën dhe autoritetet vendore, duke i integruar opinionet i tyre në projekt, aty ku është e mundur dhe duke iu përgjigjur menjëherë kërkesave të tyre për informacion të mëtejshëm.

Kjo ka përfshirë:

  • Një variant të plotë të VNMS-së dhe modifikime të rëndësishme në planin fillestar të projektit për të pasqyruar rezultatet e këshillimeve të thella të TAP-it.
  • Dhënien në afate të shpejta kohore të dokumentacionit shtesë, që trajton shqetësimet e popullatës dhe autoriteteve vendore.

Dekreti qeveritar i përputhshmërisë mjedisore kërkon që TAP të përmbushë 65 kushte (të ashtuquajturat Verifikimet e Pajtueshmërisë). TAP është angazhuar për të siguruar pajtueshmërinë me të gjitha këto kushte, sipas dispozitave të Dekretit mbi Vlerësimin e Ndikimit Mjedisor (EIA).
 
Për këtë arsye TAP ka përgatitur dhe dorëzuar dokumentacionin përkatës tek autoritetet kompetente. Vlerësimi dhe lëshimi i Verifikimeve të Pajtueshmërisë është në vazhdim.

Dokumentet që lidhen me Verifikimin e Përputhshmërisë së TAP-it janë në dispozicion në faqet e internetit të Ministrisë Italiane të Mjedisit (materiali është kryesisht në italisht) dhe të rajonit të Pulias (vetëm në italisht).

 

 

Dokumentacioni i referencës

ESIA Italy (in English)

TAP submitted its updated Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) to the Italian Ministry of the Environment and Protection of Land and Sea on 10th of September 2013. The latest stage in a process, started in March 2012, will now see the final documentation go to consultation with all relevant national, regional and local authorities.

Shihni të gjitha dokumentet

ESIA Italy (in Italian)

TAP submitted its updated Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) to the Italian Ministry of the Environment and Protection of Land and Sea on 10th of September 2013. The latest stage in a process, started in March 2012, will now see the final documentation go to consultation with all relevant national, regional and local authorities.

Shihni të gjitha dokumentet

ESIA Italy - Additional documents (in Italian)

On 17 April 2014, TAP, well ahead of schedule, submitted additional documents for integration into the ESIA application to the Ministry of Environment and of Cultural Heritage in Italy and to all the relevant authorities involved in the authorization procedure.

Shihni të gjitha dokumentet

Shihni dhe dokumenta të tjera reference