Skip to main content

Arshivë e Medias

Video

Pëllumb Trifka - pronar restoranti në bregdetin e Fierit UDHËRRËFIME Pëllumb Trifka - pronar restoranti në bregdetin e Fierit

Time Lapse - Rindërtimi i Shkollës "Llukë Mita" në Konizbaltë, Ura VajguroreTime Lapse - Rindërtimi i Shkollës "Llukë Mita" në Konizbaltë, Ura Vajgurore

Diana Gërmau UDHËRRËFIME Diana Gërmau

Rezarta Alibeaj UDHËRRËFIME Rezarta Alibeaj

Dirseo Pasha UDHËRRËFIME Dirseo Pasha

Hapat e Ndërtimit të Gazsjellësit TAP në Seksionin DetarHapat e Ndërtimit të Gazsjellësit TAP në Seksionin Detar

TAP dhe Korpusi i Vullnetarëve në Mbështetje të MjedisitTAP dhe Korpusi i Vullnetarëve në Mbështetje të Mjedisit

Fidanë dhe Pleh Kimik për Fermerët ShqiptarëFidanë dhe Pleh Kimik për Fermerët Shqiptarë

Kalimet e lumenjve në Shqipëri, qershor 2018Kalimet e lumenjve në Shqipëri, qershor 2018

Instalimi i Kompresorëve në Fier, Shqipëri - Qershor 2018Instalimi i Kompresorëve në Fier, Shqipëri - Qershor 2018

Time-Lapse i ndërtimit të Gazsjellësit TAP në Shqipëri, KorçëTime-Lapse i ndërtimit të Gazsjellësit TAP në Shqipëri, Korçë

TAP pipeline construction Albania - September 2016TAP pipeline construction Albania - September 2016

TAP rehabilitoi rrugët dhe urat ndihmëseTAP rehabilitoi rrugët dhe urat ndihmëse

Mbulimi i tubacionit dhe kthimi i tokës në gjendjen e mëparshme në ShqipëriMbulimi i tubacionit dhe kthimi i tokës në gjendjen e mëparshme në Shqipëri

Fazat e Ndërtimit të TAPFazat e Ndërtimit të TAP

Ndërtimi i TAP - Parë nga sipërNdërtimi i TAP - Parë nga sipër

Ndërtimi i gazsjellësitNdërtimi i gazsjellësit

MBERRITJA E TUBAVE VIDEO TAP SHQIPMBERRITJA E TUBAVE VIDEO TAP SHQIP

Pipe journey by train - Thiva to ThessalonikiPipe journey by train - Thiva to Thessaloniki

TAP Italy - HSE Part 1 (in Italian)TAP Italy - HSE Part 1 (in Italian)

TAP Italy - HSE Part 2 (in Italian)TAP Italy - HSE Part 2 (in Italian)

Ceremonia e fillimit të ndërtimit të TAPCeremonia e fillimit të ndërtimit të TAP

Fotografi

Ndërtimi i tubacionit në pjesën tokësore

Punëtorë pranë gropës së mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019Punëtorë pranë gropës së mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019

Pamje e gropës së mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019Pamje e gropës së mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019

Pjesët e makinerisë për hapjen e mikro-tunelit në kantierin e ndërtimit, Melendunjo, Itali, Janar 2019Pjesët e makinerisë për hapjen e mikro-tunelit në kantierin e ndërtimit, Melendunjo, Itali, Janar 2019

Makineria është gati të fillojë hapjen e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019Makineria është gati të fillojë hapjen e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019

Duke pozicionuar makinerinë ne gropën e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019Duke pozicionuar makinerinë ne gropën e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019

Kontrolli i fundit para montimit të makinerisë, Melendunjo, Itali, Janar 2019Kontrolli i fundit para montimit të makinerisë, Melendunjo, Itali, Janar 2019

Detaj i makinerisë për hapjen e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019Detaj i makinerisë për hapjen e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019

Një vinç ngre kokën e makinerisë para se ta vendosë atë në gropën e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019Një vinç ngre kokën e makinerisë para se ta vendosë atë në gropën e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019

Makineri vibruese në kantierin e ndëtimit në zonën e San Basilio, Itali, Prill 2018Makineri vibruese në kantierin e ndëtimit në zonën e San Basilio, Itali, Prill 2018

Punonjës pranë depozitës së ujit në Melendunjo, Itali, Prill 2018Punonjës pranë depozitës së ujit në Melendunjo, Itali, Prill 2018

Punime përgatitore në kantierin e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Prill 2018Punime përgatitore në kantierin e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Prill 2018

Punime përgatitore për hapjen e pusit në Melendunjo, Itali, Prill 2018Punime përgatitore për hapjen e pusit në Melendunjo, Itali, Prill 2018

Unazë izoluese për makinerinë e hapjes së mikro-tunelit në Melendunjo, Itali, Prill 2018Unazë izoluese për makinerinë e hapjes së mikro-tunelit në Melendunjo, Itali, Prill 2018

Vinç afër pusit në Melendunjo, Itali, Prill 2018Vinç afër pusit në Melendunjo, Itali, Prill 2018

Transportimi i tubave me teleferik në shpate të pjerrëta në Kavala, Greqi, Shtator 2017Transportimi i tubave me teleferik në shpate të pjerrëta në Kavala, Greqi, Shtator 2017

Transportimi i tubave me teleferik në Kavala, Greqi, Shtator 2017Transportimi i tubave me teleferik në Kavala, Greqi, Shtator 2017

Punime ndërtimi në Qafën e Martës, 2,100m, Shqipëri, Qershor 2018Punime ndërtimi në Qafën e Martës, 2,100m, Shqipëri, Qershor 2018

Pastrimi i gjurmës së kalimit në 2,100m, pika më e lartë e TAP, Shqipëri, Qershor 2018Pastrimi i gjurmës së kalimit në 2,100m, pika më e lartë e TAP, Shqipëri, Qershor 2018

Vendosja e tubave në rradhë në Çorovodë, Shqipëri, Janar 2018Vendosja e tubave në rradhë në Çorovodë, Shqipëri, Janar 2018

Punime ndërtimi në Berat, Shqipëri, Dhjetor 2016Punime ndërtimi në Berat, Shqipëri, Dhjetor 2016

Punime në Qarkun e Korçës, Shqipëri, Mars 2017Punime në Qarkun e Korçës, Shqipëri, Mars 2017

Punime pranë fshatit Mujalli, Fier, Shqipëri, Dhjetor 2016Punime pranë fshatit Mujalli, Fier, Shqipëri, Dhjetor 2016

Shpim horizontal poshtë shtratit të lumit Seman, Fier, Shqipëri, Dhjetor 2016Shpim horizontal poshtë shtratit të lumit Seman, Fier, Shqipëri, Dhjetor 2016

Saldim afër Qarkut Korçë, Shqipëri, Qershor 2017Saldim afër Qarkut Korçë, Shqipëri, Qershor 2017

Punime ndërtimi, Greqia Veriore, Janar 2017Punime ndërtimi, Greqia Veriore, Janar 2017

Punime ndërtimi në Greqinë Veriore, Janar 2017Punime ndërtimi në Greqinë Veriore, Janar 2017

Ulja e tubacionit në kanal, Greqia Veriore, Nëntor 2016Ulja e tubacionit në kanal, Greqia Veriore, Nëntor 2016

Segmentet e salduara duke u ulur në kanal, Greqia Veriore, Nëntor 2016Segmentet e salduara duke u ulur në kanal, Greqia Veriore, Nëntor 2016

Lidhja e segmenteve, Greqia Veriore, Nëntor 2016Lidhja e segmenteve, Greqia Veriore, Nëntor 2016

Ulja e segmenteve, Greqia Veriore, Nëntor 2016Ulja e segmenteve, Greqia Veriore, Nëntor 2016

Punime ndërtimi në Greqinë Veriore, Nëntor 2016Punime ndërtimi në Greqinë Veriore, Nëntor 2016

Punonjës në Greqinë Veriore, Nëntor 2016Punonjës në Greqinë Veriore, Nëntor 2016

Mbulimi i tubacionit, Greqia Veriore, Nëntor 2016Mbulimi i tubacionit, Greqia Veriore, Nëntor 2016

Saldimi i tubacionit, Greqia Veriore, Nëntor 2016Saldimi i tubacionit, Greqia Veriore, Nëntor 2016

Pamje nga droni mbi tubat e shtrirë, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Pamje nga droni mbi tubat e shtrirë, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Pamje nga droni mbi tubat e shtrirë, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Pamje nga droni mbi tubat e shtrirë, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Pamje nga droni mbi hapjen e kanalit, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Pamje nga droni mbi hapjen e kanalit, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Makineri në tokë, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Makineri në tokë, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Shkarkimi i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Shkarkimi i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Shtrirja dhe harkimi i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Shtrirja dhe harkimi i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Saldimi i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Saldimi i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Hapja e kanalit, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Hapja e kanalit, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Tubat e salduar dhe hapja e kanalit, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Tubat e salduar dhe hapja e kanalit, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Saldimi i tubacionit, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 201Saldimi i tubacionit, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 201

Saldimi i Tubacionit, Fier, Shqipëri, Gusht 2016Saldimi i Tubacionit, Fier, Shqipëri, Gusht 2016

Saldimi i Tubacionit, Fier, Shqipëri, Gusht 2016Saldimi i Tubacionit, Fier, Shqipëri, Gusht 2016

Inspektim ultrasonik i saldimit, Fier, Shqipëri, Gusht 2016Inspektim ultrasonik i saldimit, Fier, Shqipëri, Gusht 2016

Ndërtimi i Tubacionit, Fier, Shqipëri, Gusht 2016Ndërtimi i Tubacionit, Fier, Shqipëri, Gusht 2016

Punime mbi Tokë

Pamje nga ajri i stacionit të kompresorit në Kipoi, Greqi, tetor 2019Pamje nga ajri i stacionit të kompresorit në Kipoi, Greqi, tetor 2019

Pamje nga lart i stacionit të kompresorit të Kipoi, Greqi, tetor 2019Pamje nga lart i stacionit të kompresorit të Kipoi, Greqi, tetor 2019

Tubacione dhe valvula izolimi tek kullat e ftohjes në stacionin e kompresorit të Kipoit, tetor 2019Tubacione dhe valvula izolimi tek kullat e ftohjes në stacionin e kompresorit të Kipoit, tetor 2019

Valvula në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019Valvula në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019

Tuba në stacionin e kompresorit në Kipoi, Greqi, tetor 2019Tuba në stacionin e kompresorit në Kipoi, Greqi, tetor 2019

Tuba në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019Tuba në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019

Valvula presioni në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019Valvula presioni në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019

Tubacione në hyrje të kullave të ftohjes në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019Tubacione në hyrje të kullave të ftohjes në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019

Tubacione në dalje të kullave të ftohjes në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019Tubacione në dalje të kullave të ftohjes në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019

Stacioni i matjes në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019Stacioni i matjes në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019

Godinat e turbinave të gazit në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019Godinat e turbinave të gazit në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019

Stacioni meteorologjik në stacionin e kompresorit të Kipoit, tetor 2019Stacioni meteorologjik në stacionin e kompresorit të Kipoit, tetor 2019

Perëndim mbi Stacionin e Kompresorëve në Fier, Shqipëri, Nëntor 2018Perëndim mbi Stacionin e Kompresorëve në Fier, Shqipëri, Nëntor 2018

Pamje nga lart e Stacionit të Kompresorit të TAP në Fier, Shqipëri, Shkurt 2019Pamje nga lart e Stacionit të Kompresorit të TAP në Fier, Shqipëri, Shkurt 2019

Pamje nga lart e stacionit të valvulës së bllokimit (BV24) në afërsi të Korçës, Shqipëri, Janar 2019Pamje nga lart e stacionit të valvulës së bllokimit (BV24) në afërsi të Korçës, Shqipëri, Janar 2019

Pamje nga lart e stacionit të matjes në Bilisht, Shqipëri, Janar 2019Pamje nga lart e stacionit të matjes në Bilisht, Shqipëri, Janar 2019

Punime në Stacionin e Kompresorit në Fier, Shqipëri, Maj 2018Punime në Stacionin e Kompresorit në Fier, Shqipëri, Maj 2018

Pamje nga lart e stacionit të matjes në Bilisht, Shqipëri, Gusht 2017Pamje nga lart e stacionit të matjes në Bilisht, Shqipëri, Gusht 2017

Punime ndërtimi në Stacionin e Kompresorit në Kipoi, Greqi, Dhjetor 2017Punime ndërtimi në Stacionin e Kompresorit në Kipoi, Greqi, Dhjetor 2017

Ceremonia e Instalimit të Turbo-Kompresorëve në Fier, Shqipëri, Qershor 2018 Ceremonia e Instalimit të Turbo-Kompresorëve në Fier, Shqipëri, Qershor 2018

Pamje nga lart e Stacionit të Kompresorit në Kipoi, Greqi, Shkurt 2018Pamje nga lart e Stacionit të Kompresorit në Kipoi, Greqi, Shkurt 2018

Mbërritja e Turbo-Kompresorëve në Stacionin e Kompresorit në Fier, Shqipëri, Mars 2018Mbërritja e Turbo-Kompresorëve në Stacionin e Kompresorit në Fier, Shqipëri, Mars 2018

Ndërtimi i stacionit të valvulës së bllokimit në zonën e Kastoria, Mars 2018Ndërtimi i stacionit të valvulës së bllokimit në zonën e Kastoria, Mars 2018

Mbërritja e Turbo-Kompresorëve në Stacionin e Kompresorit në Kipoi, Greqi, Tetor 2017Mbërritja e Turbo-Kompresorëve në Stacionin e Kompresorit në Kipoi, Greqi, Tetor 2017

Punimet për pjesën detare të gazsjellësit

Veprimtaria e shtrirjes së tubave e Castoro Sei-t gjatë operacioneve të futjes së tubave në tokëVeprimtaria e shtrirjes së tubave e Castoro Sei-t gjatë operacioneve të futjes së tubave në tokë

Kabina e drejtimit e Castoro Sei-tKabina e drejtimit e Castoro Sei-t

Hambari i Castoro Sei-t: Lidhja e dy tubave dhe kolonës duke përdorur kapëset e brendshme të drejtimitHambari i Castoro Sei-t: Lidhja e dy tubave dhe kolonës duke përdorur kapëset e brendshme të drejtimit

Zona e prodhimit paraprak të Castoro Sei-t: saldim i lidhjes së dyfishtëZona e prodhimit paraprak të Castoro Sei-t: saldim i lidhjes së dyfishtë

Zona e prodhimit paraprak e Castoro Sei-t: lidhja e dy tubave individualë në një lidhje dysheZona e prodhimit paraprak e Castoro Sei-t: lidhja e dy tubave individualë në një lidhje dyshe

Zona e magazinimit në kuvertën e Castoro Sei: tuba individualë, pajisje, dhe kontenierëZona e magazinimit në kuvertën e Castoro Sei: tuba individualë, pajisje, dhe kontenierë

Mjet lundrimi furnizimi i afrohet Castoro Sei-t për operacione të transferimit të ngarkesësMjet lundrimi furnizimi i afrohet Castoro Sei-t për operacione të transferimit të ngarkesës

Operacionet e lëvizjes së personelit të Castoro Sei-t përmes ashensorit të transportitOperacionet e lëvizjes së personelit të Castoro Sei-t përmes ashensorit të transportit

Operacionet e transferimit të personelit të Castoro Sei-t përmes koshit të transferimitOperacionet e transferimit të personelit të Castoro Sei-t përmes koshit të transferimit

Ndryshimi i ekuipazhit me kosh transferimi nga mjeti i lundrimit furnizues në Castoro SeiNdryshimi i ekuipazhit me kosh transferimi nga mjeti i lundrimit furnizues në Castoro Sei

Pamje nga ajri e kanalit detar në Shqipëri, mars 2019Pamje nga ajri e kanalit detar në Shqipëri, mars 2019

Tërheqja me sukses e seksionit të parë detar të gazsjellësit në bregun shqiptar, mars 2019Tërheqja me sukses e seksionit të parë detar të gazsjellësit në bregun shqiptar, mars 2019

Shtrimi i tubave në ujërat e cekta të detit në Shqipëri, mars 2019Shtrimi i tubave në ujërat e cekta të detit në Shqipëri, mars 2019

Pamje me dron të anijes Castoro 10 duke shtrirë tuba në detin Adriatik, rreth 140 m nga bregu i detit, mars 2019Pamje me dron të anijes Castoro 10 duke shtrirë tuba në detin Adriatik, rreth 140 m nga bregu i detit, mars 2019

Rikthimi i Tokës në Gjendjen e Mëparshme

Fermerë që po punojnë tokën e kthyer në gjendjen e mëparshme, vreshtari në Komotini, Greqi, maj 2019Fermerë që po punojnë tokën e kthyer në gjendjen e mëparshme, vreshtari në Komotini, Greqi, maj 2019

Toka e kthyer në gjendjen e mëparshme në Greqi, Lefki, krahina e Ksanthit, 2019. Në sfond shikohet sinjalistika e TAPToka e kthyer në gjendjen e mëparshme në Greqi, Lefki, krahina e Ksanthit, 2019. Në sfond shikohet sinjalistika e TAP

Toka e kthyer në gjendjen e mëparshme dhe e mbjellë me fasule në Devoll, Shqipëri, korrik 2019Toka e kthyer në gjendjen e mëparshme dhe e mbjellë me fasule në Devoll, Shqipëri, korrik 2019

Toka e kthyer në gjendjen e mëparshme pranë një stacioni valvulesh bllokimit në Devoll, Shqipëri, korrik 2019Toka e kthyer në gjendjen e mëparshme pranë një stacioni valvulesh bllokimit në Devoll, Shqipëri, korrik 2019

Sinjalistika e gazsjellësit mbi tokën e kthyer në gjendjen e mëparshme në Devoll, Shqipëri, korrik 2019Sinjalistika e gazsjellësit mbi tokën e kthyer në gjendjen e mëparshme në Devoll, Shqipëri, korrik 2019

Fermerë duke mbjellë presh në një tokë të kthyer në gjendjen e mëparshme në Korçë, Shqipëri, maj 2018Fermerë duke mbjellë presh në një tokë të kthyer në gjendjen e mëparshme në Korçë, Shqipëri, maj 2018

Shenjues në tokën e rikthyer në gjendjen fillestare në Bilisht, Shqipëri, Janar 2019Shenjues në tokën e rikthyer në gjendjen fillestare në Bilisht, Shqipëri, Janar 2019

Fermer duke përdorur tokën pas rikthimit në gjendjen fillestare në Mbrostar, Shqipëri, Nëntor 2018Fermer duke përdorur tokën pas rikthimit në gjendjen fillestare në Mbrostar, Shqipëri, Nëntor 2018

Pamje nga lart e tokës së kthyer në gjendjen fillestare afër Bilisht, Shqipëri, Nëntor 2018Pamje nga lart e tokës së kthyer në gjendjen fillestare afër Bilisht, Shqipëri, Nëntor 2018

Toka pasi është rikthyer në gjendjen e mëparshme në Bashkinë Doksato (Drama). Greqi (PK206), Korrik 2018Toka pasi është rikthyer në gjendjen e mëparshme në Bashkinë Doksato (Drama). Greqi (PK206), Korrik 2018

Toka pasi është rikthyer në gjendjen e mëparshme në Bashkinë Komotini(Rodopi). Greqi (PK106), Korrik 2018Toka pasi është rikthyer në gjendjen e mëparshme në Bashkinë Komotini(Rodopi). Greqi (PK106), Korrik 2018

Toka e rikthyer në gjendjen e mëparshme në Mbrostar, Shqipëri, 2018Toka e rikthyer në gjendjen e mëparshme në Mbrostar, Shqipëri, 2018

Toka e rikthyer në gjendjen e mëparshme në Mbrostar, Shqipëri, 2018Toka e rikthyer në gjendjen e mëparshme në Mbrostar, Shqipëri, 2018

Inspektime për rikthimin e tokës në gjendjen e mëparshme në pikën kilometrike 212 (Njësia Rajonale Drama, Rajoni i Maqedonisë Lindore - Trakë), Greqi, Qershor 2017Inspektime për rikthimin e tokës në gjendjen e mëparshme në pikën kilometrike 212 (Njësia Rajonale Drama, Rajoni i Maqedonisë Lindore - Trakë), Greqi, Qershor 2017

Përfundimi për rikthimin e tokës në gjendjen fillestare në zonën e Kavalës, Greqi, Tetor 2017Përfundimi për rikthimin e tokës në gjendjen fillestare në zonën e Kavalës, Greqi, Tetor 2017

Toka e rikthyer në gjendjen e mëparshme në Fier, Shqipëri, Qershor 2017Toka e rikthyer në gjendjen e mëparshme në Fier, Shqipëri, Qershor 2017

Fusha e rikthyer në gjendjen e mëparshme ne pikën kilometrike 70 të gjurmë së gazsjellësit, Janar 2018Fusha e rikthyer në gjendjen e mëparshme ne pikën kilometrike 70 të gjurmë së gazsjellësit, Janar 2018

Shënjues që shënojnë vendndodhjen e tubacionit të mbuluar nën tokë, Berat, Shqipëri, Tetor 2017Shënjues që shënojnë vendndodhjen e tubacionit të mbuluar nën tokë, Berat, Shqipëri, Tetor 2017

Toka e rikthyer në gjendjen fillestare në Berat, Shqipëri, Tetor 2017Toka e rikthyer në gjendjen fillestare në Berat, Shqipëri, Tetor 2017

Toka e rikthyer në gjendjen fillestare në Pefka, Greqi, Janar 2018Toka e rikthyer në gjendjen fillestare në Pefka, Greqi, Janar 2018

Aktivitetet agrokulturore rikthehen pasi toka është rikthyer në gjendjen e mëparshme, Berat, Shqipëri, Tetor 2017Aktivitetet agrokulturore rikthehen pasi toka është rikthyer në gjendjen e mëparshme, Berat, Shqipëri, Tetor 2017

Trashëgimia kulturore

Pamje nga lart e sitit arkeologjik: varrezë e lashtë në rajonin e Korçës, Shqipëri, Maj 2018Pamje nga lart e sitit arkeologjik: varrezë e lashtë në rajonin e Korçës, Shqipëri, Maj 2018

Punë të vazhdueshme në murin e Anastasioupolis, Amaksades, Greqi, Mars 2018Punë të vazhdueshme në murin e Anastasioupolis, Amaksades, Greqi, Mars 2018

Monedha bronzi Romake si gjetje varri nga Theodhosia, Kilkis – Greqi, Maj 2018 Monedha bronzi Romake si gjetje varri nga Theodhosia, Kilkis – Greqi, Maj 2018

Punime zbulimi për varrezë të zbuluar në Korçë, Shqipëri, Maj 2017Punime zbulimi për varrezë të zbuluar në Korçë, Shqipëri, Maj 2017

Bazilika me tre vela nga Bizanti i Hershëm, Potamos, Greqi, Mars 2018Bazilika me tre vela nga Bizanti i Hershëm, Potamos, Greqi, Mars 2018

Pamje nga lart e një ndërtese të lashtë, Fushë-Peshtan, Shqipëri, Nëntor 2017Pamje nga lart e një ndërtese të lashtë, Fushë-Peshtan, Shqipëri, Nëntor 2017

Ndërtesa dhe varre (Shek. 4-5 p.es), Arsakeio, Greqi, Mars 2018Ndërtesa dhe varre (Shek. 4-5 p.es), Arsakeio, Greqi, Mars 2018

Gërmime arkeologjike në Paralimni, Pella – Greqi, Mars 2018Gërmime arkeologjike në Paralimni, Pella – Greqi, Mars 2018

Gjetje Arkeologjike (vazo neolitike e vizatuar) nga Mesoraqi, Serres – Greqi, Prill 2018 Gjetje Arkeologjike (vazo neolitike e vizatuar) nga Mesoraqi, Serres – Greqi, Prill 2018

Vazo e zbuluar në Pella, Greqi, Shtator 2017Vazo e zbuluar në Pella, Greqi, Shtator 2017

Varrezë e lashtë në afërsi të Korçës, Shqipëri, Maj 2017Varrezë e lashtë në afërsi të Korçës, Shqipëri, Maj 2017

Duke mbrojtur mjedisin

Foto nga lart e procesit të pyllëzimit në zonën "Chloe" të Bashkisë Arriana (Rodopi): masa mbrojtëseFoto nga lart e procesit të pyllëzimit në zonën "Chloe" të Bashkisë Arriana (Rodopi): masa mbrojtëse

Foto nga lart e procesit të pyllëzimit në zonën "Chloe" të Bashkisë Arriana (Rodopi): mbjelljeFoto nga lart e procesit të pyllëzimit në zonën "Chloe" të Bashkisë Arriana (Rodopi): mbjellje

Foto nga lart e procesit të pyllëzimit në zonën "Chloe" të Bashkisë Arriana (Rodopi): fidanë pemësh për tu mbjellëFoto nga lart e procesit të pyllëzimit në zonën "Chloe" të Bashkisë Arriana (Rodopi): fidanë pemësh për tu mbjellë

Foto nga lart e procesit të pyllëzimit në zonën "Chloe" të Bashkisë Arriana (Rodopi): ndërtimi i pellgjeve të ujitjes.Foto nga lart e procesit të pyllëzimit në zonën "Chloe" të Bashkisë Arriana (Rodopi): ndërtimi i pellgjeve të ujitjes.

Foto nga lart e procesit të pyllëzimit në zonën "Chloe" të Bashkisë Arriana (Rodopi).Foto nga lart e procesit të pyllëzimit në zonën "Chloe" të Bashkisë Arriana (Rodopi).

Ullinjë në zonën e mikro tunelit, zonën e San Basilio, Itali, Prill 2018Ullinjë në zonën e mikro tunelit, zonën e San Basilio, Itali, Prill 2018

Ullinjë në zonën e mikro tunelit, Melendunjo, Itali, Prill 2018Ullinjë në zonën e mikro tunelit, Melendunjo, Itali, Prill 2018

Ullinjtë  të zhvendosur në ullishten e përkohshme në Italinë JugoreUllinjtë të zhvendosur në ullishten e përkohshme në Italinë Jugore

Ullinjtë në tendën e Masseria del Capitano, ItaliUllinjtë në tendën e Masseria del Capitano, Itali

Ullinjtë të vendosur në rreshta, në bazë të madhësisë së rrënjëveUllinjtë të vendosur në rreshta, në bazë të madhësisë së rrënjëve

Ullinjtë brenda tendës Masseria del Capitano , ItaliUllinjtë brenda tendës Masseria del Capitano , Itali

Koordinatat e GPS sigurojnë që ullinjtë do të mbillen në vendndodhjen e tyre të mëparshmeKoordinatat e GPS sigurojnë që ullinjtë do të mbillen në vendndodhjen e tyre të mëparshme

Çdo pemë ulliri identifikohet me një etiketë metalikeÇdo pemë ulliri identifikohet me një etiketë metalike

Tenda mbron pemët nga rreziku i mundshëm i bakterit XylellaTenda mbron pemët nga rreziku i mundshëm i bakterit Xylella

Tenda siguron që ullinjtë do të qëndrojnë të shëndetshëmTenda siguron që ullinjtë do të qëndrojnë të shëndetshëm

Plani i menaxhimit të ullinjve nga TAP është aprovuar nga Rajoni i ApuliasPlani i menaxhimit të ullinjve nga TAP është aprovuar nga Rajoni i Apulias

Kujdesi për pemët po zbatohet sipas praktikave më të mira agronomikeKujdesi për pemët po zbatohet sipas praktikave më të mira agronomike

Ceremoni Përurimi të Punimeve

Foto grupi e Krerëve të DelegacionitFoto grupi e Krerëve të Delegacionit

Foto grupi e Aksionarëve të TAPFoto grupi e Aksionarëve të TAP

Mbërritja e Kryeministrit Alexis Tsipras Ministrit të Energjisë Panos SkourletisMbërritja e Kryeministrit Alexis Tsipras Ministrit të Energjisë Panos Skourletis

Fjalimi i Kryeministrit Grek Alexis TsiprasFjalimi i Kryeministrit Grek Alexis Tsipras

Fjalimi i Drejtorit Menaxhues të TAP Ian BradshawFjalimi i Drejtorit Menaxhues të TAP Ian Bradshaw

Fjalimi i Zv/Kryeministrit Shqiptar Niko PeleshiFjalimi i Zv/Kryeministrit Shqiptar Niko Peleshi

Fjalimi i Ministrit Italian për Zhvillimin Ekonomik Carlo CalendaFjalimi i Ministrit Italian për Zhvillimin Ekonomik Carlo Calenda

Fjalimi i Zv/Kryeministrit të Azerbajxhanit Yaqub EyyubovFjalimi i Zv/Kryeministrit të Azerbajxhanit Yaqub Eyyubov

Speech of Georgian Prime Minister Giorgi KirikashviliSpeech of Georgian Prime Minister Giorgi Kirikashvili

Fjalimi i Zv/Presidentit të Komisionit Europian Maros SefcovicFjalimi i Zv/Presidentit të Komisionit Europian Maros Sefcovic

Fjalimi i Ministrit Turk për Energjinë Berat AlbayrakFjalimi i Ministrit Turk për Energjinë Berat Albayrak

Fjalimi i Ministrit Bullgar për Energjinë Temenuzhka PetkovaFjalimi i Ministrit Bullgar për Energjinë Temenuzhka Petkova

Fjalimi i Sekretarit të Shtetit të Zvicrës Walter SteinmannFjalimi i Sekretarit të Shtetit të Zvicrës Walter Steinmann

Shefi i Përgjithshëm i BP Bob Dudley duke firmosur TubacioninShefi i Përgjithshëm i BP Bob Dudley duke firmosur Tubacionin

Menaxheri i Përgjithshëm i  Enagas për Strategjinë dhe Zhvillimin e Biznesit Jesus Fernandez duke firmosurMenaxheri i Përgjithshëm i Enagas për Strategjinë dhe Zhvillimin e Biznesit Jesus Fernandez duke firmosur

Shefi i Përgjithshëm i Fluxys Pascal De Buck duke firmosur tubacioninShefi i Përgjithshëm i Fluxys Pascal De Buck duke firmosur tubacionin

Shefi i Përgjithshëm i Snam Marco Alverà duke firmosur TubacioninShefi i Përgjithshëm i Snam Marco Alverà duke firmosur Tubacionin

Shefi i Përgjithshëm i SOCAR Rovnag Abdullayev duke firmosur TubacioninShefi i Përgjithshëm i SOCAR Rovnag Abdullayev duke firmosur Tubacionin

Sfond me tubaSfond me tuba

Foto nga afër e tubaveFoto nga afër e tubave

Tubat e magazinuar në Portin e SelanikutTubat e magazinuar në Portin e Selanikut

Shtrëngim duarsh midis Kryeministrit Tsipras dhe Komisionerit të BE SefcovicShtrëngim duarsh midis Kryeministrit Tsipras dhe Komisionerit të BE Sefcovic

Ceremonia e nënshkrimit të TubacionitCeremonia e nënshkrimit të Tubacionit

Ceremonia e inagurimit për fillimin e punimeveCeremonia e inagurimit për fillimin e punimeve

Kryetari i Bordit të TAP Zaur GahrmanovKryetari i Bordit të TAP Zaur Gahrmanov

Drejtori Menaxhues i TAP Ian Bradshaw duke firmosur TubacioninDrejtori Menaxhues i TAP Ian Bradshaw duke firmosur Tubacionin

TAP kornizë e tubitTAP kornizë e tubit

Pamje e audiencësPamje e audiencës

Fjalim i Kryeministrit Grek Alexis Tsipras Fjalim i Kryeministrit Grek Alexis Tsipras

Firma e Drejtorit Menaxhues të TAP në tubacionFirma e Drejtorit Menaxhues të TAP në tubacion

Firma e Axpo në tubacionFirma e Axpo në tubacion

Firma e BP në tubacionFirma e BP në tubacion

Firma e Enagas në tubacionFirma e Enagas në tubacion

Firma e Fluxys në tubacion Firma e Fluxys në tubacion

Firma e Snam në tubacionFirma e Snam në tubacion

SOCAR signature on pipelineSOCAR signature on pipeline

Transporti i tubave dhe logjistika

Tubat e parë arrijnë me anije në portin e Durrësit, Shqipëri, Prill 2016Tubat e parë arrijnë me anije në portin e Durrësit, Shqipëri, Prill 2016

Shkarkimi i tubave nga anija Durrës, Shqipëri, Prill 2016Shkarkimi i tubave nga anija Durrës, Shqipëri, Prill 2016

Shkarkimi i tubave në Durrës, Shqipëri, Prill 2016Shkarkimi i tubave në Durrës, Shqipëri, Prill 2016

Tubat duke u ngarkuar në kamion, Durrës, Shqipëri, Prill 2016Tubat duke u ngarkuar në kamion, Durrës, Shqipëri, Prill 2016

Tubat e ngarkuar në mënyrë të sigurt në kamion, Durrës, Shqipëri, Prill 2016Tubat e ngarkuar në mënyrë të sigurt në kamion, Durrës, Shqipëri, Prill 2016

Tubat e parë në Durrës, Shqipëri, Prill 2016Tubat e parë në Durrës, Shqipëri, Prill 2016

Pjesë e tubave në portin Brake, Gjermani, Maj 2016Pjesë e tubave në portin Brake, Gjermani, Maj 2016

Tubat përpara ngarkimit në anije, porti Brake, Gjermani, Maj 2016Tubat përpara ngarkimit në anije, porti Brake, Gjermani, Maj 2016

Tubat në anije, porti Brake, Gjermani, Maj 2016Tubat në anije, porti Brake, Gjermani, Maj 2016

Punonjës brenda anijes, porti Brake, Gjermani, Maj 2016Punonjës brenda anijes, porti Brake, Gjermani, Maj 2016

Tubat duke u zhvendosur në portin Brake, Gjermani, Maj 2016Tubat duke u zhvendosur në portin Brake, Gjermani, Maj 2016

Tuba të ngarkuar në anije, porti Brake, Gjermani, Maj 2016Tuba të ngarkuar në anije, porti Brake, Gjermani, Maj 2016

Tubat afër anijes, porti Brake, Gjermani, Maj 2016Tubat afër anijes, porti Brake, Gjermani, Maj 2016

Tubat e grumbulluar në portin Brake, Gjermani, Maj 2016Tubat e grumbulluar në portin Brake, Gjermani, Maj 2016

Ngarkimi i tubave, porti Brake, Gjermani, Maj 2016Ngarkimi i tubave, porti Brake, Gjermani, Maj 2016

Nyje tubi duke u ngarkuar, porti Brake, Gjermani, Maj 2016Nyje tubi duke u ngarkuar, porti Brake, Gjermani, Maj 2016

Tuba dhe nyje tubash në portin Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016 Tuba dhe nyje tubash në portin Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Tuba të ngarkuar në trena, Thiva, Greqi, Qershor 2016Tuba të ngarkuar në trena, Thiva, Greqi, Qershor 2016

Trena të ngarkuar me tuba, Thiva, Greqi, Qershor 2016Trena të ngarkuar me tuba, Thiva, Greqi, Qershor 2016

Tubat duke u ngarkuar në tren, Thiva, Greqi, Qershor 2016Tubat duke u ngarkuar në tren, Thiva, Greqi, Qershor 2016

Treni me tubat në Thiva, Greqi, Qershor 2016Treni me tubat në Thiva, Greqi, Qershor 2016

Tubat në stacionin e trenit në Thiva, Greqi, Qershor 2016Tubat në stacionin e trenit në Thiva, Greqi, Qershor 2016

Udhëtimi i tubave nga Thiva në Selanik, Greqi, Qershor 2016Udhëtimi i tubave nga Thiva në Selanik, Greqi, Qershor 2016

Shkarkim i anijes, Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016 Shkarkim i anijes, Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016

Punonjësit e portit duke shkarkuar tubat, Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016 Punonjësit e portit duke shkarkuar tubat, Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016

Tuba duke u shkarkuar Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016 Tuba duke u shkarkuar Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016

Tuba të shkarkuar në portin Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016 Tuba të shkarkuar në portin Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016

Kamion i ngarkuar duke u larguar nga porti, Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016 Kamion i ngarkuar duke u larguar nga porti, Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016

Shkarkim i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016 Shkarkim i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016

Tuba të ngarkuar në kamion Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016 Tuba të ngarkuar në kamion Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016

Kamiona të ngarkuar duke u larguar nga porti Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016 Kamiona të ngarkuar duke u larguar nga porti Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Ngarkim i sigurt i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016 Ngarkim i sigurt i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Rrugët dhe Urat Ndihmëse në Shqipëri

Rrugë ndihmëse në zonën e Çorovodës Maj 2016Rrugë ndihmëse në zonën e Çorovodës Maj 2016

Rrugë ndihmëse në zonën e Korçës Maj 2016Rrugë ndihmëse në zonën e Korçës Maj 2016

Rehabilimi i rrugës ndihmëse në zonën e Çorovodës Maj 2016Rehabilimi i rrugës ndihmëse në zonën e Çorovodës Maj 2016

Përmirësim i rrugës ndihmëse në zonën e Çorovodës Maj 2016Përmirësim i rrugës ndihmëse në zonën e Çorovodës Maj 2016

Rrugë ndihmëse në zonën e Fierit Maj 2016Rrugë ndihmëse në zonën e Fierit Maj 2016

Pamje nga lart e rrugës së rehabilituar në zonën e Fierit Maj 2016Pamje nga lart e rrugës së rehabilituar në zonën e Fierit Maj 2016

Rehabilitim i Urës në zonën e Korçës Maj 2016Rehabilitim i Urës në zonën e Korçës Maj 2016

Rrugë e rehabilituar në bregdetin e zonës së Fierit Maj 2016Rrugë e rehabilituar në bregdetin e zonës së Fierit Maj 2016

Rrugë e rehabilituar në zonën e Fierit Maj 2016Rrugë e rehabilituar në zonën e Fierit Maj 2016

Traktor në rrugën e rehabilituar në zonën e Fierit Maj 2016 Traktor në rrugën e rehabilituar në zonën e Fierit Maj 2016

Punonjës në rrugën e rehabilituar në zonën e Korçës Maj 2016Punonjës në rrugën e rehabilituar në zonën e Korçës Maj 2016

Punonjës në kantierin e ndërtimit në zonën e Korçës Maj 2016Punonjës në kantierin e ndërtimit në zonën e Korçës Maj 2016

Korporatë / të përgjithshme

2 meshkuj me helmeta2 meshkuj me helmeta

4 Meshkuj duke ekzaminuar hartën4 Meshkuj duke ekzaminuar hartën

BukëpjekësBukëpjekës

BukëpjekëseBukëpjekëse

Djalë në shkollëDjalë në shkollë

Fëmijë në plazhFëmijë në plazh

Vija e bregdetitVija e bregdetit

Ndërtim - 3 njerëz me helmetaNdërtim - 3 njerëz me helmeta

Çift duke ecur në fushaÇift duke ecur në fusha

Qen te hyrja e derësQen te hyrja e derës

Vakt familjar Vakt familjar

Fusha dhe KodraFusha dhe Kodra

PeshkatarPeshkatar

Vajzë në shtëpiVajzë në shtëpi

Vajzë në karrigeVajzë në karrige

Vajzë në plazhVajzë në plazh

Vajzë në plazh 2Vajzë në plazh 2

Grup jashtë baritGrup jashtë barit

KodraKodra

TastierTastier

PizzaPizza

Burrë dhe djalë në plazhBurrë dhe djalë në plazh

Burrë dhe ullinjBurrë dhe ullinj

Duke vjelur rrushDuke vjelur rrush

Burrë me luleBurrë me lule

Duke vjelur rrush 2Duke vjelur rrush 2

Mbledhje me iPadMbledhje me iPad

2 burra në zyrë2 burra në zyrë

Mbledhje në zyrëMbledhje në zyrë

Fermer ullinjshFermer ullinjsh

Duke mbledhur ullinjDuke mbledhur ullinj

Tuba dhe vinçTuba dhe vinç

Duke mbledhur prodhiminDuke mbledhur prodhimin

Porti San Foca Porti San Foca

NënshkrimNënshkrim

Studimi në TAP ShqipëriStudimi në TAP Shqipëri

Grua dhe fëmijë në kopështGrua dhe fëmijë në kopësht

Grua jashë kafenesëGrua jashë kafenesë

Harta

Partneritetet strategjikePartneritetet strategjike

Pamja e GjerëPamja e Gjerë

Korridori Jugor i GazitKorridori Jugor i Gazit

Vështrim i shpejtë mbi TAP-inVështrim i shpejtë mbi TAP-in