Skip to main content

Fotografi

Fotografitë e ngarkuara në faqen e internetit të TAP-it mund të përdoren vetëm duke i njohur TAP-it të drejtat, duke përfshirë edhe njoftimin e të drejtës së autorit “© Trans Adriatic Pipeline AG, të gjitha të drejtat e rezervuara”. Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni këtu.

 

Ndërtimi i tubacionit në pjesën tokësore

Ndërtimi i tubacionit në pjesën tokësore

Procesi i ndërtimit të TAP filloi në Maj 2016 dhe do të zgjasë afërsisht tre vjet. Ndërtimi i tubacionit dhe objekteve të lidhura me to do të bëhet në faza dhe do të ndikohet nga kushtet e motit dhe në disa raste nga kufizimet sezonale. Sapo të ndërtohet, vetë tubacioni në tokë do të mbulohet të paktën një metër nën tokë dhe prandaj nuk do të shihet në të gjithë gjatësinë e tij.

Punime mbi Tokë

Punime mbi Tokë

Pas ndërtimit, tubacioni do të groposet të paktën një metër nën tokë dhe prandaj do të jetë i padukshëm. Ndërtimet mbi tokë do të përfshijnë dy stacione kompresorësh, stacionin matës pranë Bilishtit në Shqipëri, stacionet e valvulave bllokuese dhe terminalin pritës të tubacionit në Itali. Dy stacione kompresori, një pranë Kipoi, në Greqi dhe tjetra në bregun Shqiptar pranë Fierit, do të përdoren për të siguruar transportin e gazit përmes tubacionit.

Punimet për pjesën detare të gazsjellësit

Punimet për pjesën detare të gazsjellësit

TAP-i do të përshkojë Adriatikun në pjesën e tij më të ngushtë midis Fierit në Shqipëri dhe rajonit jugor të Pulias në Itali, me një gjerësi prej vetëm 105 km. Pika më e thellë e tubacionit nën nivelin e detit do të jetë 810 metra në Ngushticën e Otrantos në Detin Adriatik.

Rikthimi i Tokës në Gjendjen e Mëparshme

Rikthimi i Tokës në Gjendjen e Mëparshme

Pasi të përfundojë ndërtimi i tubacionit, Gjurma e Gazsjellësit (RoW) do të rikthehet të paktën në gjendjen e saj fillestare. Aty ku është e nevojshme, do të krijohen mekanizmat e kontrollit të erozionit dhe do të ketë shtresa shtesë për të inkurajuar mbajtjen e tokës dhe rritjen e vegjetacionit.

Trashëgimia kulturore

Trashëgimia kulturore

Një projekt i kësaj shkalle dhe niveli që përshkon disa nga vendet më të vjetra, dhe si rrjedhojë edhe më të pasura në botë në aspektin historik dhe kulturor, zbuloi një larmi artefaktesh dhe zonash arkeologjike të panjohura. Për këtë arsye, TAP-i është angazhuar plotësisht për të respektuar dhe mbrojtur traditën dhe trashëgiminë kulturore të tre vendeve pritëse të tij.

Duke mbrojtur mjedisin

Duke mbrojtur mjedisin

Angazhimi i TAP-it për mjedisin është në zemër të projektit tonë. TAP është angazhuar për të shmangur, minimizuar dhe lehtësuar çdo efekt negativ në mjedis. Rruga e TAP është përzgjedhur me kujdes për të shmangur zonat e ndjeshme mjedisore kudo që të jetë e mundur.

Ceremoni Përurimi të Punimeve

Ceremoni Përurimi të Punimeve

Më 17 maj 2016, në Selanik, Greqi, TAP mbajti ceremoninë e inaugurimit të ndërtimit. Ngjarja e nivelit të lartë u organizua nën patronazhin e Alexis Tsipras, Kryeministër i Republikës Greke, dhe morën pjesë personalitete nga më shumë se 10 vende të BE. Aksionarë nga BP, SOCAR, Snam, Fluxys, Enagás dhe Axpo dhe mbi 300 mysafirë morën pjesë.

Transporti i tubave dhe logjistika

Transporti i tubave dhe logjistika

Procesi i transportimit, magazinimit dhe transportimit të mijëra tonëve të tubave dhe nyjeve të çelikut të nevojshme për ndërtimin e një projekti madhor të infrastrukturës së gazit kërkon orkestrim të kujdesshëm. Ja një paraqitje e shkurtër e skenës së procesit kompleks – edhe interesant- të logjistikës së TAP-it.

Rrugët dhe Urat Ndihmëse në Shqipëri

Rrugët dhe Urat Ndihmëse në Shqipëri

TAP do të kalojë zonën malore të Shqipërisë me pikën më të lartë të ngritjes së gazsjellësit në afërsisht 2,100 metra. Makineri dhe pajisje të rënda, siç janë tubat prej 18 metrash që peshojnë disa ton, duhet të kenë qasje të sigurt në këto zona të largëta. Në verën e vitit 2015 TAP filloi ndërtimin dhe përforcimin e disa rrugëve dhe urave gjatë gjurmës së gazsjellësit. Kjo infrastrukturë do të vijë në ndihmë të  komuniteteve lokale për dekadat e ardhshme.

Korporatë / të përgjithshme

Korporatë / të përgjithshme

Imazhet korporative që TAP ka përdorur në materialet e marketingut dhe komunikimit: postera, fletëpalosje, parulla, faqe interneti etj.