Skip to main content

Fotografi

Fotografitë e ngarkuara në faqen e internetit të TAP-it mund të përdoren vetëm duke i njohur TAP-it të drejtat, duke përfshirë edhe njoftimin e të drejtës së autorit “© Trans Adriatic Pipeline AG, të gjitha të drejtat e rezervuara”. Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni këtu.

 

Rikthimi i Tokës në Gjendjen e Mëparshme

Kthehu pas

Fermerë që po punojnë tokën e kthyer në gjendjen e mëparshme, vreshtari në Komotini, Greqi, maj 2019Fermerë që po punojnë tokën e kthyer në gjendjen e mëparshme, vreshtari në Komotini, Greqi, maj 2019

Toka e kthyer në gjendjen e mëparshme në Greqi, Lefki, krahina e Ksanthit, 2019. Në sfond shikohet sinjalistika e TAPToka e kthyer në gjendjen e mëparshme në Greqi, Lefki, krahina e Ksanthit, 2019. Në sfond shikohet sinjalistika e TAP

Toka e kthyer në gjendjen e mëparshme dhe e mbjellë me fasule në Devoll, Shqipëri, korrik 2019Toka e kthyer në gjendjen e mëparshme dhe e mbjellë me fasule në Devoll, Shqipëri, korrik 2019

Toka e kthyer në gjendjen e mëparshme pranë një stacioni valvulesh bllokimit në Devoll, Shqipëri, korrik 2019Toka e kthyer në gjendjen e mëparshme pranë një stacioni valvulesh bllokimit në Devoll, Shqipëri, korrik 2019

Sinjalistika e gazsjellësit mbi tokën e kthyer në gjendjen e mëparshme në Devoll, Shqipëri, korrik 2019Sinjalistika e gazsjellësit mbi tokën e kthyer në gjendjen e mëparshme në Devoll, Shqipëri, korrik 2019

Fermerë duke mbjellë presh në një tokë të kthyer në gjendjen e mëparshme në Korçë, Shqipëri, maj 2018Fermerë duke mbjellë presh në një tokë të kthyer në gjendjen e mëparshme në Korçë, Shqipëri, maj 2018

Shenjues në tokën e rikthyer në gjendjen fillestare në Bilisht, Shqipëri, Janar 2019Shenjues në tokën e rikthyer në gjendjen fillestare në Bilisht, Shqipëri, Janar 2019

Fermer duke përdorur tokën pas rikthimit në gjendjen fillestare në Mbrostar, Shqipëri, Nëntor 2018Fermer duke përdorur tokën pas rikthimit në gjendjen fillestare në Mbrostar, Shqipëri, Nëntor 2018

Pamje nga lart e tokës së kthyer në gjendjen fillestare afër Bilisht, Shqipëri, Nëntor 2018Pamje nga lart e tokës së kthyer në gjendjen fillestare afër Bilisht, Shqipëri, Nëntor 2018

Toka pasi është rikthyer në gjendjen e mëparshme në Bashkinë Doksato (Drama). Greqi (PK206), Korrik 2018Toka pasi është rikthyer në gjendjen e mëparshme në Bashkinë Doksato (Drama). Greqi (PK206), Korrik 2018

Toka pasi është rikthyer në gjendjen e mëparshme në Bashkinë Komotini(Rodopi). Greqi (PK106), Korrik 2018Toka pasi është rikthyer në gjendjen e mëparshme në Bashkinë Komotini(Rodopi). Greqi (PK106), Korrik 2018

Toka e rikthyer në gjendjen e mëparshme në Mbrostar, Shqipëri, 2018Toka e rikthyer në gjendjen e mëparshme në Mbrostar, Shqipëri, 2018

Toka e rikthyer në gjendjen e mëparshme në Mbrostar, Shqipëri, 2018Toka e rikthyer në gjendjen e mëparshme në Mbrostar, Shqipëri, 2018

Inspektime për rikthimin e tokës në gjendjen e mëparshme në pikën kilometrike 212 (Njësia Rajonale Drama, Rajoni i Maqedonisë Lindore - Trakë), Greqi, Qershor 2017Inspektime për rikthimin e tokës në gjendjen e mëparshme në pikën kilometrike 212 (Njësia Rajonale Drama, Rajoni i Maqedonisë Lindore - Trakë), Greqi, Qershor 2017

Përfundimi për rikthimin e tokës në gjendjen fillestare në zonën e Kavalës, Greqi, Tetor 2017Përfundimi për rikthimin e tokës në gjendjen fillestare në zonën e Kavalës, Greqi, Tetor 2017

Toka e rikthyer në gjendjen e mëparshme në Fier, Shqipëri, Qershor 2017Toka e rikthyer në gjendjen e mëparshme në Fier, Shqipëri, Qershor 2017

Fusha e rikthyer në gjendjen e mëparshme ne pikën kilometrike 70 të gjurmë së gazsjellësit, Janar 2018Fusha e rikthyer në gjendjen e mëparshme ne pikën kilometrike 70 të gjurmë së gazsjellësit, Janar 2018

Shënjues që shënojnë vendndodhjen e tubacionit të mbuluar nën tokë, Berat, Shqipëri, Tetor 2017Shënjues që shënojnë vendndodhjen e tubacionit të mbuluar nën tokë, Berat, Shqipëri, Tetor 2017

Toka e rikthyer në gjendjen fillestare në Berat, Shqipëri, Tetor 2017Toka e rikthyer në gjendjen fillestare në Berat, Shqipëri, Tetor 2017

Toka e rikthyer në gjendjen fillestare në Pefka, Greqi, Janar 2018Toka e rikthyer në gjendjen fillestare në Pefka, Greqi, Janar 2018

Aktivitetet agrokulturore rikthehen pasi toka është rikthyer në gjendjen e mëparshme, Berat, Shqipëri, Tetor 2017Aktivitetet agrokulturore rikthehen pasi toka është rikthyer në gjendjen e mëparshme, Berat, Shqipëri, Tetor 2017