Skip to main content

Fotografi

Fotografitë e ngarkuara në faqen e internetit të TAP-it mund të përdoren vetëm duke i njohur TAP-it të drejtat, duke përfshirë edhe njoftimin e të drejtës së autorit “© Trans Adriatic Pipeline AG, të gjitha të drejtat e rezervuara”. Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni këtu.

 

Punime mbi Tokë

Kthehu pas

Pamje nga ajri i stacionit të kompresorit në Kipoi, Greqi, tetor 2019Pamje nga ajri i stacionit të kompresorit në Kipoi, Greqi, tetor 2019

Pamje nga lart i stacionit të kompresorit të Kipoi, Greqi, tetor 2019Pamje nga lart i stacionit të kompresorit të Kipoi, Greqi, tetor 2019

Tubacione dhe valvula izolimi tek kullat e ftohjes në stacionin e kompresorit të Kipoit, tetor 2019Tubacione dhe valvula izolimi tek kullat e ftohjes në stacionin e kompresorit të Kipoit, tetor 2019

Valvula në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019Valvula në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019

Tuba në stacionin e kompresorit në Kipoi, Greqi, tetor 2019Tuba në stacionin e kompresorit në Kipoi, Greqi, tetor 2019

Tuba në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019Tuba në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019

Valvula presioni në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019Valvula presioni në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019

Tubacione në hyrje të kullave të ftohjes në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019Tubacione në hyrje të kullave të ftohjes në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019

Tubacione në dalje të kullave të ftohjes në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019Tubacione në dalje të kullave të ftohjes në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019

Stacioni i matjes në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019Stacioni i matjes në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019

Godinat e turbinave të gazit në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019Godinat e turbinave të gazit në stacionin e kompresorit në Kipoi, tetor 2019

Stacioni meteorologjik në stacionin e kompresorit të Kipoit, tetor 2019Stacioni meteorologjik në stacionin e kompresorit të Kipoit, tetor 2019

Perëndim mbi Stacionin e Kompresorëve në Fier, Shqipëri, Nëntor 2018Perëndim mbi Stacionin e Kompresorëve në Fier, Shqipëri, Nëntor 2018

Pamje nga lart e Stacionit të Kompresorit të TAP në Fier, Shqipëri, Shkurt 2019Pamje nga lart e Stacionit të Kompresorit të TAP në Fier, Shqipëri, Shkurt 2019

Pamje nga lart e stacionit të valvulës së bllokimit (BV24) në afërsi të Korçës, Shqipëri, Janar 2019Pamje nga lart e stacionit të valvulës së bllokimit (BV24) në afërsi të Korçës, Shqipëri, Janar 2019

Pamje nga lart e stacionit të matjes në Bilisht, Shqipëri, Janar 2019Pamje nga lart e stacionit të matjes në Bilisht, Shqipëri, Janar 2019

Punime në Stacionin e Kompresorit në Fier, Shqipëri, Maj 2018Punime në Stacionin e Kompresorit në Fier, Shqipëri, Maj 2018

Pamje nga lart e stacionit të matjes në Bilisht, Shqipëri, Gusht 2017Pamje nga lart e stacionit të matjes në Bilisht, Shqipëri, Gusht 2017

Punime ndërtimi në Stacionin e Kompresorit në Kipoi, Greqi, Dhjetor 2017Punime ndërtimi në Stacionin e Kompresorit në Kipoi, Greqi, Dhjetor 2017

Ceremonia e Instalimit të Turbo-Kompresorëve në Fier, Shqipëri, Qershor 2018 Ceremonia e Instalimit të Turbo-Kompresorëve në Fier, Shqipëri, Qershor 2018

Pamje nga lart e Stacionit të Kompresorit në Kipoi, Greqi, Shkurt 2018Pamje nga lart e Stacionit të Kompresorit në Kipoi, Greqi, Shkurt 2018

Mbërritja e Turbo-Kompresorëve në Stacionin e Kompresorit në Fier, Shqipëri, Mars 2018Mbërritja e Turbo-Kompresorëve në Stacionin e Kompresorit në Fier, Shqipëri, Mars 2018

Ndërtimi i stacionit të valvulës së bllokimit në zonën e Kastoria, Mars 2018Ndërtimi i stacionit të valvulës së bllokimit në zonën e Kastoria, Mars 2018

Mbërritja e Turbo-Kompresorëve në Stacionin e Kompresorit në Kipoi, Greqi, Tetor 2017Mbërritja e Turbo-Kompresorëve në Stacionin e Kompresorit në Kipoi, Greqi, Tetor 2017