Skip to main content

Fotografi

Fotografitë e ngarkuara në faqen e internetit të TAP-it mund të përdoren vetëm duke i njohur TAP-it të drejtat, duke përfshirë edhe njoftimin e të drejtës së autorit “© Trans Adriatic Pipeline AG, të gjitha të drejtat e rezervuara”. Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni këtu.

 

Punimet për pjesën detare të gazsjellësit

Kthehu pas

Veprimtaria e shtrirjes së tubave e Castoro Sei-t gjatë operacioneve të futjes së tubave në tokëVeprimtaria e shtrirjes së tubave e Castoro Sei-t gjatë operacioneve të futjes së tubave në tokë

Kabina e drejtimit e Castoro Sei-tKabina e drejtimit e Castoro Sei-t

Hambari i Castoro Sei-t: Lidhja e dy tubave dhe kolonës duke përdorur kapëset e brendshme të drejtimitHambari i Castoro Sei-t: Lidhja e dy tubave dhe kolonës duke përdorur kapëset e brendshme të drejtimit

Zona e prodhimit paraprak të Castoro Sei-t: saldim i lidhjes së dyfishtëZona e prodhimit paraprak të Castoro Sei-t: saldim i lidhjes së dyfishtë

Zona e prodhimit paraprak e Castoro Sei-t: lidhja e dy tubave individualë në një lidhje dysheZona e prodhimit paraprak e Castoro Sei-t: lidhja e dy tubave individualë në një lidhje dyshe

Zona e magazinimit në kuvertën e Castoro Sei: tuba individualë, pajisje, dhe kontenierëZona e magazinimit në kuvertën e Castoro Sei: tuba individualë, pajisje, dhe kontenierë

Mjet lundrimi furnizimi i afrohet Castoro Sei-t për operacione të transferimit të ngarkesësMjet lundrimi furnizimi i afrohet Castoro Sei-t për operacione të transferimit të ngarkesës

Operacionet e lëvizjes së personelit të Castoro Sei-t përmes ashensorit të transportitOperacionet e lëvizjes së personelit të Castoro Sei-t përmes ashensorit të transportit

Operacionet e transferimit të personelit të Castoro Sei-t përmes koshit të transferimitOperacionet e transferimit të personelit të Castoro Sei-t përmes koshit të transferimit

Ndryshimi i ekuipazhit me kosh transferimi nga mjeti i lundrimit furnizues në Castoro SeiNdryshimi i ekuipazhit me kosh transferimi nga mjeti i lundrimit furnizues në Castoro Sei

Pamje nga ajri e kanalit detar në Shqipëri, mars 2019Pamje nga ajri e kanalit detar në Shqipëri, mars 2019

Tërheqja me sukses e seksionit të parë detar të gazsjellësit në bregun shqiptar, mars 2019Tërheqja me sukses e seksionit të parë detar të gazsjellësit në bregun shqiptar, mars 2019

Shtrimi i tubave në ujërat e cekta të detit në Shqipëri, mars 2019Shtrimi i tubave në ujërat e cekta të detit në Shqipëri, mars 2019

Pamje me dron të anijes Castoro 10 duke shtrirë tuba në detin Adriatik, rreth 140 m nga bregu i detit, mars 2019Pamje me dron të anijes Castoro 10 duke shtrirë tuba në detin Adriatik, rreth 140 m nga bregu i detit, mars 2019