Skip to main content

Fotografi

Fotografitë e ngarkuara në faqen e internetit të TAP-it mund të përdoren vetëm duke i njohur TAP-it të drejtat, duke përfshirë edhe njoftimin e të drejtës së autorit “© Trans Adriatic Pipeline AG, të gjitha të drejtat e rezervuara”. Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni këtu.

 

Transporti i tubave dhe logjistika

Kthehu pas

Tubat e parë arrijnë me anije në portin e Durrësit, Shqipëri, Prill 2016Tubat e parë arrijnë me anije në portin e Durrësit, Shqipëri, Prill 2016

Shkarkimi i tubave nga anija Durrës, Shqipëri, Prill 2016Shkarkimi i tubave nga anija Durrës, Shqipëri, Prill 2016

Shkarkimi i tubave në Durrës, Shqipëri, Prill 2016Shkarkimi i tubave në Durrës, Shqipëri, Prill 2016

Tubat duke u ngarkuar në kamion, Durrës, Shqipëri, Prill 2016Tubat duke u ngarkuar në kamion, Durrës, Shqipëri, Prill 2016

Tubat e ngarkuar në mënyrë të sigurt në kamion, Durrës, Shqipëri, Prill 2016Tubat e ngarkuar në mënyrë të sigurt në kamion, Durrës, Shqipëri, Prill 2016

Tubat e parë në Durrës, Shqipëri, Prill 2016Tubat e parë në Durrës, Shqipëri, Prill 2016

Pjesë e tubave në portin Brake, Gjermani, Maj 2016Pjesë e tubave në portin Brake, Gjermani, Maj 2016

Tubat përpara ngarkimit në anije, porti Brake, Gjermani, Maj 2016Tubat përpara ngarkimit në anije, porti Brake, Gjermani, Maj 2016

Tubat në anije, porti Brake, Gjermani, Maj 2016Tubat në anije, porti Brake, Gjermani, Maj 2016

Punonjës brenda anijes, porti Brake, Gjermani, Maj 2016Punonjës brenda anijes, porti Brake, Gjermani, Maj 2016

Tubat duke u zhvendosur në portin Brake, Gjermani, Maj 2016Tubat duke u zhvendosur në portin Brake, Gjermani, Maj 2016

Tuba të ngarkuar në anije, porti Brake, Gjermani, Maj 2016Tuba të ngarkuar në anije, porti Brake, Gjermani, Maj 2016

Tubat afër anijes, porti Brake, Gjermani, Maj 2016Tubat afër anijes, porti Brake, Gjermani, Maj 2016

Tubat e grumbulluar në portin Brake, Gjermani, Maj 2016Tubat e grumbulluar në portin Brake, Gjermani, Maj 2016

Ngarkimi i tubave, porti Brake, Gjermani, Maj 2016Ngarkimi i tubave, porti Brake, Gjermani, Maj 2016

Nyje tubi duke u ngarkuar, porti Brake, Gjermani, Maj 2016Nyje tubi duke u ngarkuar, porti Brake, Gjermani, Maj 2016

Tuba dhe nyje tubash në portin Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016 Tuba dhe nyje tubash në portin Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Tuba të ngarkuar në trena, Thiva, Greqi, Qershor 2016Tuba të ngarkuar në trena, Thiva, Greqi, Qershor 2016

Trena të ngarkuar me tuba, Thiva, Greqi, Qershor 2016Trena të ngarkuar me tuba, Thiva, Greqi, Qershor 2016

Tubat duke u ngarkuar në tren, Thiva, Greqi, Qershor 2016Tubat duke u ngarkuar në tren, Thiva, Greqi, Qershor 2016

Treni me tubat në Thiva, Greqi, Qershor 2016Treni me tubat në Thiva, Greqi, Qershor 2016

Tubat në stacionin e trenit në Thiva, Greqi, Qershor 2016Tubat në stacionin e trenit në Thiva, Greqi, Qershor 2016

Udhëtimi i tubave nga Thiva në Selanik, Greqi, Qershor 2016Udhëtimi i tubave nga Thiva në Selanik, Greqi, Qershor 2016

Shkarkim i anijes, Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016 Shkarkim i anijes, Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016

Punonjësit e portit duke shkarkuar tubat, Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016 Punonjësit e portit duke shkarkuar tubat, Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016

Tuba duke u shkarkuar Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016 Tuba duke u shkarkuar Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016

Tuba të shkarkuar në portin Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016 Tuba të shkarkuar në portin Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016

Kamion i ngarkuar duke u larguar nga porti, Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016 Kamion i ngarkuar duke u larguar nga porti, Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016

Shkarkim i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016 Shkarkim i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016

Tuba të ngarkuar në kamion Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016 Tuba të ngarkuar në kamion Aleksandrupoli, Greqi, Korrik 2016

Kamiona të ngarkuar duke u larguar nga porti Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016 Kamiona të ngarkuar duke u larguar nga porti Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Ngarkim i sigurt i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016 Ngarkim i sigurt i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016