Skip to main content

Fotografi

Fotografitë e ngarkuara në faqen e internetit të TAP-it mund të përdoren vetëm duke i njohur TAP-it të drejtat, duke përfshirë edhe njoftimin e të drejtës së autorit “© Trans Adriatic Pipeline AG, të gjitha të drejtat e rezervuara”. Për më shumë informacion, ju lutemi klikoni këtu.

 

Ndërtimi i tubacionit në pjesën tokësore

Kthehu pas

Punëtorë pranë gropës së mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019Punëtorë pranë gropës së mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019

Pamje e gropës së mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019Pamje e gropës së mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019

Pjesët e makinerisë për hapjen e mikro-tunelit në kantierin e ndërtimit, Melendunjo, Itali, Janar 2019Pjesët e makinerisë për hapjen e mikro-tunelit në kantierin e ndërtimit, Melendunjo, Itali, Janar 2019

Makineria është gati të fillojë hapjen e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019Makineria është gati të fillojë hapjen e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019

Duke pozicionuar makinerinë ne gropën e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019Duke pozicionuar makinerinë ne gropën e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019

Kontrolli i fundit para montimit të makinerisë, Melendunjo, Itali, Janar 2019Kontrolli i fundit para montimit të makinerisë, Melendunjo, Itali, Janar 2019

Detaj i makinerisë për hapjen e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019Detaj i makinerisë për hapjen e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019

Një vinç ngre kokën e makinerisë para se ta vendosë atë në gropën e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019Një vinç ngre kokën e makinerisë para se ta vendosë atë në gropën e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Janar 2019

Makineri vibruese në kantierin e ndëtimit në zonën e San Basilio, Itali, Prill 2018Makineri vibruese në kantierin e ndëtimit në zonën e San Basilio, Itali, Prill 2018

Punonjës pranë depozitës së ujit në Melendunjo, Itali, Prill 2018Punonjës pranë depozitës së ujit në Melendunjo, Itali, Prill 2018

Punime përgatitore në kantierin e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Prill 2018Punime përgatitore në kantierin e mikro-tunelit, Melendunjo, Itali, Prill 2018

Punime përgatitore për hapjen e pusit në Melendunjo, Itali, Prill 2018Punime përgatitore për hapjen e pusit në Melendunjo, Itali, Prill 2018

Unazë izoluese për makinerinë e hapjes së mikro-tunelit në Melendunjo, Itali, Prill 2018Unazë izoluese për makinerinë e hapjes së mikro-tunelit në Melendunjo, Itali, Prill 2018

Vinç afër pusit në Melendunjo, Itali, Prill 2018Vinç afër pusit në Melendunjo, Itali, Prill 2018

Transportimi i tubave me teleferik në shpate të pjerrëta në Kavala, Greqi, Shtator 2017Transportimi i tubave me teleferik në shpate të pjerrëta në Kavala, Greqi, Shtator 2017

Transportimi i tubave me teleferik në Kavala, Greqi, Shtator 2017Transportimi i tubave me teleferik në Kavala, Greqi, Shtator 2017

Punime ndërtimi në Qafën e Martës, 2,100m, Shqipëri, Qershor 2018Punime ndërtimi në Qafën e Martës, 2,100m, Shqipëri, Qershor 2018

Pastrimi i gjurmës së kalimit në 2,100m, pika më e lartë e TAP, Shqipëri, Qershor 2018Pastrimi i gjurmës së kalimit në 2,100m, pika më e lartë e TAP, Shqipëri, Qershor 2018

Vendosja e tubave në rradhë në Çorovodë, Shqipëri, Janar 2018Vendosja e tubave në rradhë në Çorovodë, Shqipëri, Janar 2018

Punime ndërtimi në Berat, Shqipëri, Dhjetor 2016Punime ndërtimi në Berat, Shqipëri, Dhjetor 2016

Punime në Qarkun e Korçës, Shqipëri, Mars 2017Punime në Qarkun e Korçës, Shqipëri, Mars 2017

Punime pranë fshatit Mujalli, Fier, Shqipëri, Dhjetor 2016Punime pranë fshatit Mujalli, Fier, Shqipëri, Dhjetor 2016

Shpim horizontal poshtë shtratit të lumit Seman, Fier, Shqipëri, Dhjetor 2016Shpim horizontal poshtë shtratit të lumit Seman, Fier, Shqipëri, Dhjetor 2016

Saldim afër Qarkut Korçë, Shqipëri, Qershor 2017Saldim afër Qarkut Korçë, Shqipëri, Qershor 2017

Saldimi i Tubacionit, Fier, Shqipëri, Gusht 2016Saldimi i Tubacionit, Fier, Shqipëri, Gusht 2016

Punime ndërtimi, Greqia Veriore, Janar 2017Punime ndërtimi, Greqia Veriore, Janar 2017

Punime ndërtimi në Greqinë Veriore, Janar 2017Punime ndërtimi në Greqinë Veriore, Janar 2017

Ulja e tubacionit në kanal, Greqia Veriore, Nëntor 2016Ulja e tubacionit në kanal, Greqia Veriore, Nëntor 2016

Segmentet e salduara duke u ulur në kanal, Greqia Veriore, Nëntor 2016Segmentet e salduara duke u ulur në kanal, Greqia Veriore, Nëntor 2016

Lidhja e segmenteve, Greqia Veriore, Nëntor 2016Lidhja e segmenteve, Greqia Veriore, Nëntor 2016

Ulja e segmenteve, Greqia Veriore, Nëntor 2016Ulja e segmenteve, Greqia Veriore, Nëntor 2016

Punime ndërtimi në Greqinë Veriore, Nëntor 2016Punime ndërtimi në Greqinë Veriore, Nëntor 2016

Punonjës në Greqinë Veriore, Nëntor 2016Punonjës në Greqinë Veriore, Nëntor 2016

Mbulimi i tubacionit, Greqia Veriore, Nëntor 2016Mbulimi i tubacionit, Greqia Veriore, Nëntor 2016

Saldimi i tubacionit, Greqia Veriore, Nëntor 2016Saldimi i tubacionit, Greqia Veriore, Nëntor 2016

Pamje nga droni mbi tubat e shtrirë, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Pamje nga droni mbi tubat e shtrirë, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Pamje nga droni mbi tubat e shtrirë, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Pamje nga droni mbi tubat e shtrirë, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Pamje nga droni mbi hapjen e kanalit, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Pamje nga droni mbi hapjen e kanalit, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Makineri në tokë, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Makineri në tokë, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Shkarkimi i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Shkarkimi i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Shtrirja dhe harkimi i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Shtrirja dhe harkimi i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Saldimi i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Saldimi i tubave, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Hapja e kanalit, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Hapja e kanalit, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Tubat e salduar dhe hapja e kanalit, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016Tubat e salduar dhe hapja e kanalit, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 2016

Saldimi i tubacionit, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 201Saldimi i tubacionit, Aleksandrupoli, Greqi, Shtator 201

Saldimi i Tubacionit, Fier, Shqipëri, Gusht 2016Saldimi i Tubacionit, Fier, Shqipëri, Gusht 2016

Inspektim ultrasonik i saldimit, Fier, Shqipëri, Gusht 2016Inspektim ultrasonik i saldimit, Fier, Shqipëri, Gusht 2016

Ndërtimi i Tubacionit, Fier, Shqipëri, Gusht 2016Ndërtimi i Tubacionit, Fier, Shqipëri, Gusht 2016