Skip to main content

CSR

Në Trans Adriatic Pipeline ne e dimë se suksesi afatgjatë i kompanisë është i mbështetur në përftimin dhe ruajtjen e lejes tonë sociale për të vepruar. Ne do ta arrijmë këtë duke zhvilluar marrëdhënie të qëndrueshme me palët tona të interesit në nivelet ndërkombëtare, kombëtare, rajonale dhe vendore si edhe duke punuar me këto palë interesi për të ruajtur mbështetjen e gjerë të komunitetit. 

Kjo qasje është e bazuar në zotimin tonë për të ndarë vlerat me palët e interesit dhe për të vepruar në mënyra që përforcojnë përfitimet e krijuara nga veprimtaria e kompanisë. Në këtë mënyrë ne do të administrojmë rreziqet dhe mundësitë sociale të krijuara nga ndërtimi dhe veprimtaria e Gazsjellësit Trans Adriatik në mënyrë aktive.

Lexoni më shumë për Përgjegjësinë Sociale të Korporatës në TAP.

 

Politika për Përgjegjësinë Sociale të Korporatës (CSR) [PDF]

shkarko dokumentin (130.57 KB)