Skip to main content

Standardet e Sigurisë

TAP-i është tejet i ndërgjegjshëm për përgjegjësitë  dhe detyrat e tij në lidhje me aksionarët dhe palët e interesit të projektit, dhe është i angazhuar të jetë në përputhje me standardet e njohura ndërkombëtarisht të shëndetësisë, sigurisë dhe ata mjedisorë si dhe të përdorë praktikat më të efektshme.

Këtu do të gjeni të gjithë dokumentacionin e lidhur me çështjet e Shëndetit dhe Sigurisë. 

 

Politika për shëndetin, sigurinë dhe mjedisin (SHSM) [PDF]

shkarko dokumentin (81.81 KB)