Skip to main content

Kthehu pas

Ndryshim i gjurmës së TAP-it: konsultime me komunitetin në Greqi

02 korrik 2014

 

TAP will present possible pipeline route changes to the affected communities in Greece and will gather their views.

Qëllimi i përfshirjes gjatë të ashtu quajturit Këshillimit Ndryshues të Vlerësimit të Ndikimit Mjedisor dhe Social (VNMS) ishte të paraqiste ndryshimet e mundshme të gjurmës së gazsjellësit komuniteteve në Greqi dhe të merrte mendimet e tyre. TAP-i u përfshi me të gjitha komunitetet e ndikuara përgjatë korridorit prej 2 km të gazsjellësit ku janë bërë ndryshimet e gjurmës. Për më shumë detaje rreth datave të sakta dhe vendndodhjeve të këtyre takimeve do të vijojnë.