Skip to main content

Përditësimet

Në këtë seksion jeni të lutur të gjeni publikimet e shkuara të Njoftimeve Elektronike të TAP-it me përditësime mbi ecurinë dhe statusin e projektit.

Nëse jeni të interesuar të merrni njoftimet e TAP-it dhe informacione të tjera si njoftimet për shtyp dhe përditësime të tjera, ju lutemi të abonoheni