Skip to main content

Për komunitetet në Shqipëri

TAP do të mbështesë një gamë të gjerë projektesh për komunitetet nëpër të cilat kalon gazsjellësi.

Programi i Investimit Social dhe Mjedisor (SEI) i TAP-it, e tejkalon shumën prej 14 milion €. Projektet do të përqendrohet në:

  • Cilësinë e jetesës së komuniteteve vendase, duke e vënë theksin në rehabilitimin e shkollave.
  • Zhvillimin e kapaciteteve që kanë lidhje me komunitetet nëpër të cilat kalon TAP
  • Mjetet e jetesës, duke e vënë theksin në nismat në bujqësi
  • Donacionet dhe përballimin e emergjencave

Përfaqësues të TAP-it janë në dialog të vazhdueshëm me komunitetet vendase  dhe me çdo nivel qeverisës për të vënë në zbatim projektet SEI për të cilat është rënë dakord në mënyrë reciproke e që mbështesin përparësitë e vetë komuniteteve për zhvillim.

Zbuloni disa nga projektet SEI të zbatuara në Shqipëri.

 

Programi i Praktikave Profesionale

Programi i Praktikave Profesionale

TAP po zhvillon një Program Praktike Profesionale në Shqipëri, me qëllim që profesionistët e rinj, të arrijnë të kenë sukses edhe jashtë auditorëve të universiteteve. Përgjatë një periudhe gjashtë mujore, një grup i vogël studentësh të talentuar, do të kenë mundësinë të punojnë në departamentet kryesore të projektit dhe të trajnohen nga ekspertët më të mirë në industrinë e energjisë. Raundi i parë i Programit të Praktikës të TAP-it u mbyll me sukses, ndërsa raundi i dytë (korrik-dhjetor 2017), është duke u zhvilluar.

Ndërtimi i Urës me dy korsi në Çorovodë

Ndërtimi i Urës me dy korsi në Çorovodë

Ura kryesore në qytetin shqiptar të Çorovodës ishte e ngushtë, në kushte jo të mira dhe kishte vetëm një korsi qarkullimi. Ura lehtëson aksesin për në spitalin e qytetit të Çorovodës dhe pika të tjera turistike në këtë zonë të Shqipërisë. TAP-i ndërhyri dhe ndërtoi një urë me dy korsi, e cila lejon tashmë transport më të sigurt duke mbështetur kështu ekonominë dhe turizmin vendas.

Ballkonet Panoramike mbi Kanionin e Osumit

Ballkonet Panoramike mbi Kanionin e Osumit

Të vizitoje Kanionin e Osumit, një nga pikat më të bukura turistike të Shqipërisë, ishte e vështirë dhe e rrezikshme. TAP-i dhe Fondacioni Shqiptaro Amerikan për Zhvillim (AADF) bashkëpunuan për ndërtimin e dy platformave panoramike moderne, duke i mundësuar akses më të mirë dhe më të sigurt më shumë se 15,000 turistëve, të cilët vizitojnë këtë vend çdo vit. Investimi i përgjithshëm arriti shifrat prej 132.000 € dhe rreth 100 persona u punësuan gjatë procesit.